Gudstjänst i sv. kyrkan Gångehster
18.00

Talare
Gemenskapen ansvarar

Boka plats