Kommande gudstjänst
1:a Adventsgudstjänst
10.00
Målsryd
Gudstjänst med Stefan Börjesson
10.00
Målsryd
Julmarknad i SMU-Gården
09.00
Gånghester
Gudstjänst med Hans Jansson
10.00
Målsryd
Alla Helgons Dag
10.00
Målsryd
Gudstjänst & Församlingens Årshögtid
10.00
Målsryd
Gudstjänst med Lisa Kristensson
10.00
Målsryd
Gudstjänst med Stefan Börjesson
10.00
Målsryd
Scoutgudstjänst i Missionskyrkan
10.00
Målsryd
Gudstjänst med Nattvard
10.00
Målsryd
Prenumerera på Gudstjänst