Equmenisk Gudstjänst med nattvard i Rångedala kyrka
10:00
Dalsjöfors

Talare
Peter Sader
Sång
Peter Sader

Boka plats